عملیات گازرسانی به ۵۵ روستا در محور کرج – چالوس

چاپ

فرماندار کرج بابیان اینکه گازرسانی به محور چالوس در دو بخش بالای دست و پایین سد در حال پیگیری است، گفت: خط انتقالی گاز از طالقان به گراب و گچسر در بخش بالای سد بااعتباری بالغ‌بر ۲۶ میلیارد تومان در دست توسعه قرار دارد و پیمانکار خط گراب تا گچسر نیز جذب‌شده و به‌زودی در شرف آغاز بکار قرار دارد.

وی افزود: گازرسانی به ۱۵ روستای پایین‌دست کرج نیز در دستور کار قرارگرفته است و در مرحله جذب پیمانکار در بخش روستای کندر قرار داریم.

فرماندار کرج گفت: مجوزهای کار اخذشده و همکاری خوبی بین اداره کل راهداری، محیط‌زیست و منابع طبیعی برای حفاری چهار کیلومتر از مسیر حاشیه جاده برای شبکه‌گذاری لوله گاز وجود دارد و در مرحله تجدید مناقصه برای جذب پیمانکار و آغاز بکار عملیاتی عمرانی جهت گازرسانی به بخش کندر قرار داریم و اعتباری بالغ‌بر ۴ میلیارد تومان نیز برای تکمیل این پروژه پیش‌بینی‌شده است.

شفقی گفت: با گازرسانی کامل به روستاهای بالادست و پایین‌دست سد، ۵۵ روستا در محور چالوس برخوردار از نعمت گاز خواهند شد.