دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
»   اقتصادی  »   تراز تجاری ۷.۷ میلیون دلاری خراسان شمالی
۷ آبان ۱۳۹۹ , ساعت ۱۴:۴۹

تراز تجاری ۷.۷ میلیون دلاری خراسان شمالی

به نقل از خبرگزاری ایرنا، سعید پورآبادی با اعلام این مطلب اظهار داشت: صادرات استان در سال جاری از ﻧﻈﺮ ارزشی ۲۷.۳ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و از ﻧﻈﺮ وزنی ۱۱۴.۲ هزار تن بوده است ﮐﻪ در مقایسه با مدت زمان مشابه سال ﻗﺒﻞ از ﻟﺤﺎظ ارزشی ۳۳.۸ درﺻﺪ و از لحاظ وزنی ۲۳.۴ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

وی اظهار داشت: عمده کالاهای صادراتی استان شامل ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ از جمله اوره، ﻣﻼﻣﯿﻦ و ازت، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی، ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ شامل ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ، ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ، آﺑﻨﺒﺎت و رب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺳﯿﻤﺎن، ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮن، اﺷﯿﺎی ﺳﺮاﻣﯿﮑی، ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ، ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﺗﺮه ﺑﺎر نیز شامل ﻫﻨﺪواﻧﻪ، ﮐﺮﻓﺲ، ﭼﻐﻨﺪرقند، ﮐﺪو، ﮔﻮﺟﻪ فرنگی، ﻓﻠﻔﻞ، ﺧﯿﺎر، ﺳـﯿﺐ زمینی، ﺧﺮﺑﺰه و ﮐﻠﻢ، ﮐﺎﻫﻮ، ﺧﺮﻣﺎ و ﻣﻠﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ بوده است.

پورآبادی افزود: اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، آذرﺑﺎﯾﺠﺎن، ﻋﺮاق، ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن، اﯾﺘﺎﻟﯿا، آلباﻧﯽ، اﻣﺎرات، ﺗﺮﮐﯿﻪ، روﺳیه، ﺑﻠﻐﺎرستان، ﻣﺎﻟزی، ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، ازﺑﮑﺴﺘﺎن، ﻋﻤﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺻﺎدر شده اﺳﺖ.

مطالب مرتبط با موضوع اقتصادی

به نقل از خبرآنلاین ; بر اساس اعلام صرافی ملی هر دلار آمریکا را ۲۱ هزار و ۴۸۰ تومان و هر یورو را نیز ۲۶ هزار و 410 تومان از مردم خریداری می شود. هر سکه امامی ۱۰ میلیون و 768...
به نقل از خبر آنلاین; از روز گذشته نرخ ارز، کف مقاومتی خود را از دست داد و وارد کانال 24 هزار تومان شد،‌این روند سبب شده تا امروز صرافی های رسمی هر دلار آمریکا را 23 هزار و 740...

مطالب مرتبط با برچسب

خبرهای تصویری
  • نظر سنجی

    چشم انداز رشد اقتصادی ایران در سال 99 را چگونه ارزیابی می کنید؟

    مشاهده نتایج

    Loading ... Loading ...
  • آخرین خبرها