باید به عرصه صادرات نگاهی جدی داشته باشیم

چاپ

محمدعلی چمنیان در گفتگو با خبرنگار ما تاکید کرد: اگر به دنبال رونق تولید هستیم، باید به عرصه صادرات نگاهی جدی داشته باشیم زیرا توجه به تولید بدون تمرکز بر حوزه صادرات، توسعه پایدار را به دنبال نخواهد داشت.

وی نگاه گذرا و یکساله به موضوع رونق تولید را آفتی جدی در تحقق این شعار خواند و تصریح کرد: اگر برای دستیابی به این مهم به دنبال کارهای ضرب الاجلی و یا طرح های زودبازده برویم، مسیری خطا را طی کرده ایم زیرا رونق تولید با طرح زودبازده محقق نمی شود.

وی یادآور شد: رونق تولیدی امری نیست که به سرعت و با ایجاد شوک و فشار به بخش های مختلف به آن دست یابیم؛ تولید باید آن قدر قدرتمند باشد که نه تنها چرخ خود را بچرخاند و کارگران از رفاه شغلی برخوردار باشند، بلکه کشور هم از محل مالیات شرکت های تولیدی اداره شود.

وی از گرانی به عنوان تهدیدی بزرگ در داخل کشور نام برد و افزود: مسائلی در داخل کشور ما تهدید است که اگر با نگاه صادراتی توامان شود، می توان از آن به عنوان یک فرصت استفاده کرد.با توجه به پایین بودن دستمزدها باید قیمت تمام شده کالا را پایین محاسبه می کردیم و کالاهای صادراتی را با قیمت کمتری به فروش می رساندیم اما از این موقعیت استفاده نشد.

 

برگرفته از سایت اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی