خلاصه مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸

جلسه علنی سه شنبه 20 فروردین ماه 1398

چاپ

خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی (بعد از ظهر) منتشر شد.
اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است:
۱. اعلام وصول (۱) فقره طرح با قید دو فوریت (“طرح تقویت جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مقابل آمریکا”- قید دو فوریت به تصویب رسید.)
۲. ادامه رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
۳. تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور
۴. تذکرات آیین نامه ای، اخطار قانون اساسی و تذکرات شفاهی