خلاصه مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ۱۸ فروردین ۱۳۹۸

مجلس شورای اسلامی

چاپ

خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است:
۱. رسیدگی به طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم
۲. رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک
۳. اظهارات تعدادی از نمایندگان مناطق سیل زده در خصوص موضوع بارندگیها و سیل های اخیر کشور
۴. اعلام وصول ۵ فقره طرح
۵. تذکرات آیین نامه ای، اخطار قانون اساسی و تذکرات شفاهی