زمان هموار شدن مسیر “رونق تولید” فرا رسیده

رحیم بنامولائی

چاپ

رحیم بنامولائی گفت: وقت آن فرا رسیده با اجرای کامل مفاد و تبصرهای این قانون مترقی ، تمامی ناهمواری ها و دست اندازهای طبیعی و غیر طبیعی در مسیر “رونق تولید” را هموار کنیم.

وی اظهار کرد: با گذشت بیش از هفت سال از تصویب این قانون کارآمد در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن به دولت ، متاسفانه اجرای کامل مفاد آن با تاخیر طولانی مواجه شده است.

وی محول شدن مسئولیت خطیر بررسی همه جانبه مفاد این قانون در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور سران و مجریان سه قوه در پایتخت و استانها را زمینه ساز “رونق تولید” در سال پیش رو عنوان کرد.

بنامولایی با اشاره به برخی مزایای اشاره شده درقانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اظهار کرد: شفاف سازی آمار و اطلاعات اقتصادی باهدف بهبود کسب‌ و کار ، الزام مدیران به مشورت بافعالان اقتصادی در تصمیمات اقتصادی و ظرفیت سازی در سیاست خارجی با هدف افزایش صادرات غیر نفتی از موارد مهمی است که در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است.

بنامولائی ریشه تمامی مشکلات و موانع در مسیر تولید را ناشی از تحمیل اظهار نظرهای موردی و خلق الساعه در تصمیمات برخی مدیران اقتصادی آنهم بدون مشورت با کارشناسان بخش تولید و صادرات دانست.