تا به حال شده به خود بیایید و ببینید در اندیشه این بوده اید که چرا صف خودپرداز از این طولانی تر نیست؟ چرا به جای نفر پنجم، نفر بیستم نباشید؟ خیر؟ کاملا عاقلانه است اگر نخواهید زمان بیشتری را در صف انتظار به سر ببرید. این، یک قانون نانوشته است، انتظار، عذاب آور است و از آنجایی که آسانسور چیزی است که باید در انتظارش بود، افرادباهوش، راه حلی یافتند تا انتظار را قابل تحمل تر کنند و این راه حل، چیزی جزنصب یک آینه نیست.

ممکن است توجه نکرده باشید اما در بیشتر آسانسورها، آینه قرار داده شده است و این، یک اتفاق نیست. آینه ها به منظور سرگرم کردن افراد هنگام انتظار برای باز شدن درها تعبیه شده اند. منشأ شکل گیری این ایده، پس از جنگ جهانی دوم و با افزایش آسمان خراش ها شکل گرفت؛ زمانی که شکایت ها از دیرکرد در رسیدن آسانسورها بالا گرفت. منطق نصب آینه ها نیز چیزی نبود جز سرگرم کردن متقاضیان سوارشدن آسانسور  و پر کردن اوقات انتظارشان تا زمان انتظار برای آنان،  کوتاهتر احساس شود. همچنین، آینه ها کمک می کردند تا افراد، موهای خود و ظاهرشان را  نیز چک کنند..

وقتی که روند کارها از انتظار ما آرامتر پیش می روند، این ساعت ما را فریب داده و انتظار را حتی بیشتر از حد واقعی می نماید. مگر ممکن است یک هوش مصنوعی به نام سیری بتواند به پرسش های ما به سادگی پاسخ دهد و با یک جستجو در گوگل به هر آنچه می خواهیم برسیم و بتوانیم صبور باشیم؟