کیفی سازی و بهینه سازی سیستم آموزش شغلی در ایران

ایران و آلمتن

چاپ

مدیر پروژه آموزش شغلی دوگانه ایران و آلمان گفت: این پروژه کیفی سازی و بهینه سازی سیستم آموزش شغلی در ایران را به مدد شرکای اصلی خود یعنی اتاق بازرگانی و سازمان فنی و حرفه‌ای دنبال می کند. براین باوریم که با اجرای صحیح این پروژه و بروز نتایج آن که «بهینه سازی سیستم آموزشی» یکی از آن هاست، توسعه اقتصادی نیز در افق درازمدت محقق خواهد شد.

علی‌رضا مقیدی اظهار کرد: استفاده از سیستم آموزش دوگانه به عنوان هزینه در نظر گرفته نمی شود، چراکه هزینه هایی که صرف آموزش کارآموز می شود، منجر به بهره وری نیرو شده و در درازمدت به بنگاه اقتصادی برمی گردد.

نماینده «SBH» در ایران تصریح کرد: در حال حاضر نیاز سنجی انجام شده و در مرحله ارزیابی و تعیین دقیق آموزش ها هستیم تا در نتیجه کار بتوانیم تجربه عملی همکاری آموزشی را داشته باشیم.

مقیدی در خصوص میزان موفقیت این پروژه در ایران گفت: نتیجه این پروژه در پایان آن مشخص خواهد شد اما اتفاق خوبی که رخ داده، امضای تفاهم‌نامه رسمی همراه با برنامه و وظایف مشخص میان اتاق بازرگانی و سازمان فنی و حرفه‌ای است که سبب ایجاد همکاری سیستماتیک شده است.