یک سوم مدارس استان استحکام کافی ندارند!

مدارس

چاپ

دلاوریان با اشاره به اینکه مدارسی از استان که نیاز به تخریب و بازسازی دارد، مدارسی هستند که تنها به دلیل عمر زیاد بنا فرسوده شده است، افزود: تعدادی از مدارس استان البرز حدود ۷۰ سال قدمت دارد اما چون آموزش و پرورش خود زمین کافی برای ساخت فضاهای آموزشی جدید در اختیار ندارد تلاش می‌کنیم تا به جای تخریب با مقاوم سازی ساختمان این مدارس را که تحت مالکیت آموزش و پرورش نبوده را حفظ کنیم. وی در بخش دیگری با این توضیح که با جدیت به دنبال تعریف پروژه‌های جدید برای احداث ساختمان مدارس هستیم، توضیح داد: اینکه آموزش و پرورش زمین کافی برای احداث مدارس در اختیار ندارد یک چالش جدی است که با آن روبرو هستیم به همین دلیل تلاش می‌کنیم تا بناهای موجود مدارس را تا حد امکان با مقاوم سازی حفظ کنیم.

برگرفته از سایت اخبار بنا